Kontakt
Twój bezpośredni kontakt do nas
 
EvoBus Polska Sp. z o.o.
AL. Katowicka 46
PL - 05-830 Wolica
 
tel: + 48 22 356 06 00;   Fax: + 48 22 356 06 05
Sprzedaż autobusów
Mercedes-Benz
+ 48 22 356 06 10
Sprzedaż autobusów Setra
+ 48 22 356 06 20
Sprzedaż autobusów używanych
+ 48 22 356 06 31
+48 22 356 06 01
Usługi serwisowe
+ 48 22 356 06 61
+48 22 356 06 62
Sprzedaż części zamiennych
+ 48 22 356 06 51
+48 22 356 06 54
+48 22 356 06 57

Informacje lub zamówienie prospektów nt.:
 
Informacje dla prasy
Biuro Prasowe – Anna Winiarska
+48 22 356 06 11
 
EvoBus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, Al. Katowicka 46,
05-830 Wolica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st.Warszawy pod numerem KRS 0000054455,
o kapitale zakładowy w wysokości 14.000.000 zł,
posługująca się NIP 527-22-39-114 i posiadająca konto bankowe
w Deutsche Bank Polska S.A. 62188000090000001100454004
 
Serwis 24h
Serwis 24h
+48 22 354 40 03
 
Tools & Services